In offsert: DN Nhật đông luôn coi trọng các quy định về thuế và luôn đóng thuế đầy đủ, hợp lệ. Xin đưa thêm thông tin về Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 15408/BTC-TCHQ ngày 06/11/2012 trả lời về việc xử lý nợ thuế gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực in ấn.

Theo đó, trả lời kiến nghị tại Công văn số 239/NXBLĐXH-CV ngày 05/10/2012 của Nhà xuất bản lao động xã hội (Ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Công văn số CV022THQ ngày 13/10/2012 của Công ty TNHH SPM (Số 31, Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), công văn số 129/TN ngày 15/10/2012 của Công ty in và thương mại Thống Nhất (71, đường số 1, CX Chu Văn An, P26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh), công văn số 01/TA-TCHQ ngày 10/10/2012 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Toàn Ấn (107, Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và công văn số 12/CV-LV ngày 22/10/2012 của Công ty cổ phần Liên Việt (Số 89, ngõ 164, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội) về việc ấn định thuế đối với mặt hàng tấm bản in offset và đề nghị thông quan hàng hóa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong thời gian xem xét việc ấn định thuế đối với mặt hàng tấm bản in offset, xét đề nghị của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội in Việt Nam, để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, Bộ Tài chính đồng ý cho thông quan các lô hàng hóa nhập khẩu mới phát sinh của các doanh nghiệp nêu trên đến khi có kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính về việc xử lý tiền thuế ấn định thuế của mặt hàng tấm bản in offset nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

– Ngoài số tiền thuế ấn định của mặt hàng tấm bản in offset các doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng xuất nhập khẩu khác;

– Lô hàng nhập khẩu mới phát sinh, các doanh nghiệp phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng hoặc được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp lô hàng mới nhập khẩu là mặt hàng tấm bản in offset thì phải khai và nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 2936/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2011 của Tổng cục Hải quan.

– Các doanh nghiệp phải có văn bản cam kết thực hiện theo kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế ấn định thuế của mặt hàng tấm bản in offset. Chúng tôi mong các đơn vị và kể cả DN chúng tôi đều có mong muốn được thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

inoffset.net.vn

CÁC BÀI KHÁC