IN OFFSET NHẬT ĐÔNG

DNTN TMDV NHẬT ĐÔNG
Địa chỉ: 30/1A, Đại Lộ Khu công nghiệp VSIP1, Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương
Xưởng sản xuất: 5/24, Bình Đức, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Mobile: 0918 069 020(Mr Hiến) – 0937 317 355(Ms Mai)
Hotline: (0274)3784 757
Email: dntnnhatdong@gmail.com
Website: www.inoffset.net.vn