In hoá đơn bán lẻ, hoá đơn được in ấn với màu sắc đẹp, chuẩn như lúc được thiết kế, đảm bảo quý khách hài lòng với chất lượng in ấn của DN chúng tôi.