Sự ra đời và phát triển của in ấn đem lại kinh tế, chính trị, văn hoá cho đời sống của con người Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung

Sự ra đời của bất kỳ ngành nghề nào luôn có lịch ra đời quá trình phát triển của nó, nghề in ấn cũng không phải là một ngoại lệ. Ngược dòng thời gian chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời và sự phát triển của nghề in ấn. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu thế nào được coi là công việc in ấn. In ấn được hiểu về bản chất là quá trình chuyển mực in xuống bề mặt bản in, bề mặt bản in có thể tùy chất liệu như giấy, vải, tre. In ấn là một trong những phát minh vĩ đại của loài người trong thời đại phong kiến bên cạnh thuốc sung, máy tính tiền…Nhờ phát minh ra việc in ấn mà những tác phẩm văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc có được sức sống lâu bền, và là cách lưu giữ truyển tải những thông tin đến thế hệ mai sau.


Ảnh minh hoạ: In hoá đơn cho các công ty

Sự ra đời của in ấn xuất phát đầu tiền ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 6 với việc sử dụng bản thủ công để in. Rồi nghề in bắt đầu lan sang châu Âu, rồi nước Đức đã phát mình ra kỹ thuật in bằng chữ kim loại vào thế kỷ 14. Và quá trình lịch sử phát triển của nghề in ấn cho đến ngày nay đã được cải tiến không ngừng và trở thành một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới. Tại Việt Nam thì người đầu tiên học hỏi được kỹ thuật in là thám hoa Lương Như Hộc, ông là sanh sĩ thời nhà  Hậu Lê. Ông đã từng hai làm sứ giả sang Trung Quốc và đã có công truyền lại nghề khắc gỗ bản in cho dân làng. Ông được coi là ông tổ sáng lập ra nghề in ở Việt Nam.

Ngày nay rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống không thể thiếu bóng dáng của nghề in. Vì tất cả những công việc, những lĩnh vực hiện nay thì đa phần được lưu dưới dạng văn bản như sách báo, ẩn phẩm, catalogue, rồi các loại phong bì, bao bì giới thiệu quảng cáo sản phầm. Sự phát triển mạnh mẽ của nghề in cũng nói lên những đổi mới về chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống tinh thần của con người.

T. Trang